CBD olie voor verslavingsherstel: Het bewijs voor hoe CBD kan helpen bij verslaving en verslavingsherstel


Inleiding

De wereld van wellness heeft de afgelopen jaren een revolutie doorgemaakt met de opkomst van CBD-olie, oftewel cannabidiol-olie. Het wordt erkend als een potentieel therapeutisch middel en heeft de aandacht getrokken van zowel de medische gemeenschap als het grote publiek. De interesse in CBD is niet ongegrond; het wordt ondersteund door een groeiende hoeveelheid wetenschappelijk onderzoek en anekdotisch bewijs dat zijn voordelen op het gebied van gezondheid en welzijn onderstreept. Een bijzonder intrigerend onderzoeksgebied is de mogelijke rol van CBD bij verslavingsherstel. Dit is een veelbelovend veld dat kan leiden tot baanbrekende behandelingen en mensen kan helpen bij het aanpakken van hun verslaving. In dit artikel gaan we dieper in op wat CBD precies is, hoe het werkt, en de potentiële rol ervan bij verslavingsherstel.

CBD voor verslavingsherstel: Het bewijs voor hoe CBD kan helpen bij verslaving en verslavingsherstel

Begrijpen van CBD

Dus, wat is CBD eigenlijk? CBD, of cannabidiol, is een van de vele cannabinoïden, oftewel natuurlijk voorkomende stoffen, die worden aangetroffen in de cannabisplant. Ondanks zijn afkomst van de cannabisplant, veroorzaakt CBD geen 'high' of euforische gevoelens die vaak geassocieerd worden met het gebruik van cannabis. Dit komt doordat CBD significant verschilt van THC (tetrahydrocannabinol), de psychoactieve cannabinoïde die bekend staat om het veroorzaken van de 'high'.

CBD heeft zijn werking doordat het interactie heeft met het endocannabinoïdesysteem (ECS) van het lichaam. Het ECS speelt een cruciale rol bij het reguleren van verschillende lichaamsfuncties, waaronder slaap, stemming, pijn, eetlust en het immuunsysteem. Er wordt aangenomen dat CBD de activiteit van het ECS versterkt, wat bijdraagt aan een breed scala aan mogelijke gezondheidsvoordelen.

Er zijn verschillende manieren waarop CBD kan worden geconsumeerd. Het kan worden geïnhaleerd door middel van vapen, oraal ingenomen door middel van capsules of oliën, sublinguaal toegediend door middel van tincturen, of lokaal aangebracht door middel van crèmes of lotions. Deze diverse consumptiemethoden bieden gebruikers een reeks opties om te kiezen wat het beste bij hun behoeften en voorkeuren past.

De Huidige Stand van Verslavingsbehandeling

Verslaving, of de dwangmatige behoefte om een substantie of gedrag te blijven gebruiken ondanks schadelijke gevolgen, is een complexe aandoening die veel uitdagingen stelt aan zowel het individu als de gezondheidszorg. De huidige verslavingsbehandelingen zijn veelzijdig en bestaan uit farmacotherapie (medicijnen), counseling (psychologische interventies), zelfhulpgroepen en meer.

Echter, hoewel deze behandelmethoden nuttig kunnen zijn, hebben ze hun beperkingen. Farmacotherapie kan bijvoorbeeld effectief zijn bij het verminderen van de intensiteit van ontwenningsverschijnselen en het beheren van co-voorkomende aandoeningen, maar het draagt ook het risico van bijwerkingen en, in sommige gevallen, verslaving aan de voorgeschreven medicijnen zelf. Bovendien zijn de effecten van farmacotherapie vaak niet duurzaam op de lange termijn zonder voortdurende medicatie. Counseling en zelfhulpgroepen kunnen waardevolle ondersteuning en hulpmiddelen bieden, maar zijn sterk afhankelijk van de motivatie en inzet van het individu, wat een uitdaging kan zijn gezien de aard van verslaving.

Daarom is er een groeiende behoefte aan alternatieve, complementaire behandelingen. Dit is waar CBD in beeld komt. CBD heeft het potentieel om de symptomen van verslaving aan te pakken zonder ernstige bijwerkingen, waardoor het een interessante kandidaat is voor toekomstig onderzoek en klinisch gebruik. Een belangrijk aspect van CBD dat het interessant maakt voor verslavingsherstel, is zijn mogelijke rol bij het beheersen van angst en stress, die beide een grote rol spelen bij verslaving en terugval.

In de komende secties zullen we het potentieel van CBD voor verslavingsherstel diepgaander onderzoeken, met een focus op het bestaande onderzoek, getuigenissen van gebruikers, en deskundige inzichten. We zullen ook de mogelijke bijwerkingen en veiligheidsaspecten van CBD onderzoeken, evenals richtlijnen voor het gebruik ervan bij verslavingsherstel. We hopen dat dit artikel je inzicht geeft in de veelbelovende mogelijkheden van CBD en je begeleidt bij het nemen van weloverwogen beslissingen over je gezondheid en welzijn.

Het Potentieel van CBD voor Verslavingsherstel

Onderzoek naar het gebruik van CBD voor verslavingsherstel is nog in de kinderschoenen, maar de eerste resultaten tonen veelbelovend potentieel. Eén van de belangrijkste manieren waarop CBD kan bijdragen aan het verslavingsherstel is door zijn interactie met het endocannabinoïdesysteem (ECS) in het menselijk lichaam. Dit systeem speelt een cruciale rol in het reguleren van onze fysiologische en cognitieve processen, waaronder pijn, stemming, geheugen en eetlust, om er maar een paar te noemen. Het is bekend dat het ECS in nauw verband staat met de beloningsmechanismen in de hersenen die betrokken zijn bij het proces van verslaving.

In het kader van verslaving kunnen ontwenningsverschijnselen variëren van mild tot ernstig, waaronder fysieke symptomen zoals trillingen, misselijkheid en slapeloosheid, evenals psychologische symptomen zoals angst, depressie en een sterk verlangen naar de verslavende stof.

Een preklinische studie gepubliceerd in het tijdschrift "Neuropsychopharmacology" in 2009, wees uit dat CBD de ernst van ontwenningsverschijnselen en de bijbehorende angst bij ratten die verslaafd waren aan morfine, aanzienlijk verminderde [^1^]. Hoewel deze resultaten niet direct naar mensen kunnen worden overgebracht, geven ze wel aan dat CBD het potentieel heeft om een nuttig hulpmiddel te zijn bij de behandeling van verslaving.

Onderzoekers hebben ook gekeken naar de effecten van CBD op het verminderen van verlangens, een cruciale component van verslaving en terugval. In een studie gepubliceerd in "The American Journal of Psychiatry" in 2019, ontdekten onderzoekers dat CBD de hunkering en angst verminderde bij heroïneverslaafden [^2^]. De onderzoekers concludeerden dat CBD potentieel gunstige effecten heeft voor mensen die lijden aan opioïdenverslaving.

Het is ook belangrijk op te merken dat angst en stress vaak de hoofdoorzaak zijn van terugval bij mensen die herstellen van een verslaving. Er is aanzienlijk bewijs dat CBD effectief is bij het beheersen van zowel angst als stress. Een overzicht van bestaand onderzoek gepubliceerd in het tijdschrift "Neurotherapeutics" in 2015, suggereerde dat CBD effectief kan zijn bij het behandelen van angststoornissen [^3^].

Persoonlijke Verhalen en Getuigenissen

Buiten het wetenschappelijk onderzoek, zijn er talrijke persoonlijke verhalen en getuigenissen van mensen die CBD hebben gebruikt in hun herstelproces. Hoewel deze anekdotes geen vervanging zijn voor gerandomiseerd klinisch onderzoek, bieden ze wel waardevolle inzichten in de manieren waarop mensen CBD gebruiken en de voordelen die zij ervaren.

Eén van de meest voorkomende thema's in deze getuigenissen is de rol van CBD bij het beheersen van ontwenningsverschijnselen. Velen beschrijven hoe CBD hen heeft geholpen om fysieke symptomen zoals pijn, slapeloosheid en rusteloosheid te verlichten, evenals psychologische symptomen zoals angst en depressie.

Een andere belangrijke trend in deze getuigenissen is de rol van CBD bij het verminderen van het verlangen naar de verslavende stof. Velen beschrijven hoe het gebruik van CBD hen heeft geholpen om hun behoefte aan de verslavende stof te verminderen en hoe het hen heeft ondersteund bij het vermijden van terugval.

De Wetenschap Achter CBD en Verslavingsherstel

Hoewel de eerste resultaten van CBD-onderzoek bemoedigend zijn, is het belangrijk op te merken dat er nog veel onbekend is over hoe CBD precies werkt in het lichaam en de hersenen, vooral met betrekking tot verslaving. Bovendien hebben veel studies die tot nu toe zijn uitgevoerd, beperkingen, waaronder kleine steekproefgroottes, kortetermijnontwerpen, en het gebruik van diermodellen in plaats van mensen.

Desalniettemin bieden de tot dusver uitgevoerde studies waardevolle inzichten in de mogelijke mechanismen van CBD's interactie met het ECS en de implicaties hiervan voor verslavingsherstel. Meer onderzoek is echter nodig om deze bevindingen te bevestigen, de effectiviteit van CBD bij de behandeling van verslaving bij mensen te bepalen, en de beste doseringsstrategieën en toedieningsmethoden te identificeren.

Het is ook belangrijk om te benadrukken dat CBD niet bedoeld is om traditionele behandelingen voor verslaving te vervangen, maar eerder om deze aan te vullen. Het is cruciaal dat mensen die overwegen CBD te gebruiken voor verslavingsherstel, dit doen onder begeleiding van een zorgverlener.

In conclusie, CBD biedt veelbelovend potentieel als een aanvullende behandeling voor verslavingsherstel. De bestaande wetenschap en anekdotische getuigenissen suggereren dat CBD kan helpen bij het beheersen van ontwenningsverschijnselen, het verminderen van verlangens, en het beheersen van stress en angst die geassocieerd zijn met verslavingsherstel. Het is echter belangrijk dat deze bevindingen worden bevestigd en verder worden onderzocht door middel van grotere, langlopende klinische onderzoeken.

Expertmeningen

De meningen van deskundigen zijn van groot belang om het potentieel van CBD voor verslavingsherstel te begrijpen. Verschillende professionals op het gebied van verslavingsgeneeskunde, neurowetenschappen en fytotherapie hebben hun inzichten over dit onderwerp gedeeld.

Een belangrijk perspectief is dat CBD kan worden gebruikt als een aanvullende behandeling, niet als vervanging van traditionele behandelmethoden. Dr. Yasmin Hurd, een toonaangevende onderzoeker op het gebied van CBD en verslaving en de directeur van het Addiction Institute at Mount Sinai in New York City, stelt bijvoorbeeld dat CBD "een enorme belofte toont" bij het helpen verminderen van het verlangen naar en het gebruik van heroïne. Zij benadrukt echter dat het "niet bedoeld is als vervanging van methadon, buprenorfine of naltrexon"1.

Ook Dr. Esther Blessing, een psychiater en onderzoeker aan de New York University, onderstreept het belang van CBD als aanvullende behandeling. Ze merkt op dat CBD kan helpen bij het verminderen van angst en slapeloosheid, die vaak voorkomen bij mensen die herstellen van verslaving2.

CBD en Specifieke Verslavingen

Onderzoek naar het gebruik van CBD bij verschillende specifieke verslavingen is in opkomst. Hoewel de meeste van deze studies nog in de beginfase zijn, zijn de voorlopige resultaten bemoedigend.

Opioïdenverslaving: Uit een studie gepubliceerd in The American Journal of Psychiatry bleek dat CBD de hunkering en angst geassocieerd met heroïneverslaving significant kan verminderen3. Dit suggereert dat CBD mogelijk nuttig kan zijn bij het behandelen van opioïdenverslaving.

Alcoholverslaving: Er is ook enig bewijs dat suggereert dat CBD kan helpen bij de behandeling van alcoholverslaving. Dierstudies hebben aangetoond dat CBD kan helpen bij het verminderen van alcoholconsumptie en het voorkomen van terugval4. Klinische proeven bij mensen zijn echter nog nodig om deze bevindingen te bevestigen.

Tabaksverslaving: Een pilotstudie uitgevoerd door onderzoekers van de University College London vond dat CBD de sigarettenconsumptie bij rokers die probeerden te stoppen kon verminderen5.

De Veiligheid en Bijwerkingen van CBD

De veiligheid van CBD is een belangrijke overweging, vooral voor mensen in het herstelproces van verslaving. Over het algemeen wordt CBD goed verdragen en heeft het een goede veiligheidsprofiel[^9^]. De meest voorkomende bijwerkingen van CBD zijn meestal mild en omvatten vermoeidheid, diarree, veranderingen in eetlust en gewicht.

Ondanks deze over het algemeen gunstige veiligheidsprofiel, is het belangrijk om op te merken dat er potentiële interacties kunnen zijn tussen CBD en andere medicijnen. Bijvoorbeeld, CBD kan de manier waarop het lichaam sommige medicijnen metaboliseert beïnvloeden, wat kan leiden tot hogere of lagere niveaus van deze medicijnen in het bloed[^10^]. Dit is met name belangrijk voor mensen die medicijnen gebruiken voor de behandeling van verslaving, zoals methadon of buprenorfine. Daarom moet het gebruik van CBD altijd worden besproken met een zorgverlener voordat het wordt gestart.

In overeenstemming met dit advies, raden veel experts aan dat mensen die CBD willen proberen voor verslavingsherstel dit doen onder begeleiding van een medische professional. Het is ook essentieel om CBD-producten te kopen van betrouwbare bronnen om de kwaliteit en zuiverheid van het product te waarborgen.

Uiteindelijk zijn er nog veel onbeantwoorde vragen over het gebruik van CBD voor verslavingsherstel. Hoewel de eerste resultaten bemoedigend zijn, is er meer onderzoek nodig om de effectiviteit, veiligheid en optimale dosering van CBD voor dit doel te bepalen. Desalniettemin biedt CBD een interessant en potentieel veelbelovend hulpmiddel in de strijd tegen verslaving.

Hoe CBD te Gebruiken voor Verslavingsherstel

Het gebruik van CBD voor verslavingsherstel moet zorgvuldig worden benaderd. Er zijn verschillende vormen van CBD beschikbaar op de markt, zoals oliën, tincturen, eetbare producten, capsules, en zelfs huidverzorgingsproducten. Elk van deze vormen van CBD kan voordelen hebben, afhankelijk van de specifieke behoeften en voorkeuren van de gebruiker.

CBD-olie is een van de meest populaire vormen van CBD. Het kan oraal worden ingenomen, onder de tong worden gedruppeld, of aan voedsel en dranken worden toegevoegd. CBD-tincturen worden ook oraal gebruikt en zijn vaak verkrijgbaar in een verscheidenheid aan smaken.

Eetbare CBD-producten, zoals gummies of chocolade, kunnen ook worden gebruikt. Ze hebben het voordeel dat ze gemakkelijk te gebruiken zijn en de dosering nauwkeurig kunnen worden gecontroleerd. Het nadeel van eetbare producten is echter dat ze langer nodig hebben om te werken, omdat ze eerst door het spijsverteringssysteem moeten worden verwerkt.

Capsules en pillen met CBD kunnen ook een goede optie zijn voor degenen die een handige en discrete manier willen om CBD te gebruiken.

Aanbevolen doseringen en richtlijnen voor het gebruik van CBD kunnen variëren, afhankelijk van het specifieke product en de individuele behoeften en omstandigheden van de gebruiker. Het is daarom belangrijk om te beginnen met een lage dosis en deze geleidelijk te verhogen, terwijl u nauwlettend in de gaten houdt hoe uw lichaam reageert1.

Kiezen van Kwaliteit CBD Producten

In de huidige, grotendeels ongereguleerde CBD-markt, kan het een uitdaging zijn om hoogwaardige CBD-producten te vinden. Er zijn echter enkele belangrijke factoren waarmee u rekening kunt houden bij het kiezen van CBD-producten.

Ten eerste is het belangrijk om de bron van de hennep te controleren. Hennep is een bioaccumulator, wat betekent dat het zware metalen en andere verontreinigingen uit de bodem kan opnemen. Het is dus belangrijk om CBD-producten te kiezen die zijn gemaakt van hennep die op verantwoorde wijze en zonder het gebruik van schadelijke pesticiden wordt geteeld.

Ten tweede is het nuttig om laboratoriumtestresultaten van derden te bekijken. Veel gerenommeerde CBD-bedrijven sturen hun producten naar onafhankelijke laboratoria om te worden getest op potentie en zuiverheid. Deze testresultaten worden vaak aangeduid als Certificaten van Analyse (COA's). Het is een goed idee om een COA te vragen voordat u een CBD-product koopt, zodat u er zeker van kunt zijn dat het product bevat wat het beweert te bevatten en vrij is van potentieel schadelijke verontreinigingen2.

Ten derde is het belangrijk om bedrijven te kiezen die transparant zijn over hun productieproces. Dit betekent dat ze informatie moeten verstrekken over hoe de hennep wordt geteeld en verwerkt, hoe het CBD-extract wordt geproduceerd, en welke andere ingrediënten in het product worden gebruikt.

Juridische en Regulerende Overwegingen voor CBD

Hoewel CBD in veel landen en staten legaal is, varieert de juridische status ervan afhankelijk van waar u woont. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de regelgeving in uw eigen regio voordat u besluit CBD te gebruiken.

In de Verenigde Staten bijvoorbeeld, is CBD afgeleid van hennep (dat wil zeggen, cannabisplanten die minder dan 0,3% THC bevatten) federaal legaal onder de Farm Bill van 2018. Echter, sommige staten hebben hun eigen wetten met betrekking tot CBD, en in sommige gevallen kunnen deze wetten strenger zijn dan de federale wetgeving3.

In Europa is de situatie vergelijkbaar complex. Terwijl CBD legaal is in veel Europese landen, zijn er verschillen in hoe het wordt gereguleerd. In sommige landen is het alleen legaal als het wordt verkocht als een voedingssupplement, terwijl in andere landen ook CBD-producten met hogere THC-gehalten zijn toegestaan4.

Al met al is het van cruciaal belang om te begrijpen dat hoewel CBD veel potentieel heeft als hulpmiddel voor verslavingsherstel, het gebruik ervan moet worden afgestemd op individuele behoeften en omstandigheden, en moet gebeuren in overleg met een zorgverlener.

Conclusie

De toekomst van CBD in verslavingsherstel ziet er veelbelovend uit. Hoewel er nog steeds behoefte is aan verder onderzoek, wijst het huidige bewijs op het potentieel van CBD als een waardevol hulpmiddel in de behandeling van verslaving.

Bij Feelkiff zijn we trots op het aanbieden van kwaliteitsvolle CBD-producten die kunnen bijdragen aan uw welzijn. Onze meest populaire CBD-olie smaken zijn "Watermeloen", "Berry Gelato" en "Bubble Gum". We bieden ook effect blends die CBD-oliën zijn die verrijkt zijn met terpenen die een betere slaapkwaliteit bevorderen of een sneller herstel stimuleren. Ontdek onze smaakcollectie en effecten blends vandaag nog.
 

Frequently Asked Questions (FAQs)

1. Wat is CBD?

Cannabidiol, beter bekend als CBD, is een van de vele verbindingen die in de cannabisplant worden gevonden. Het is niet-psychoactief, wat betekent dat het niet het 'high' gevoel veroorzaakt dat vaak wordt geassocieerd met cannabis. CBD wordt ontvangen door het endocannabinoïde systeem van het lichaam, dat betrokken is bij het reguleren van verschillende lichaamsfuncties1.

2. Hoe kan CBD helpen bij verslavingsherstel?

CBD is in onderzoek naar voren gekomen als een mogelijke behandeling voor verslaving vanwege zijn vermogen om ontwenningsverschijnselen te verlichten, verlangens te verminderen en stress en angst te beheersen die verband houden met verslavingsherstel[^6^][^7^].

3. Wat zijn de bijwerkingen van CBD?

Hoewel CBD over het algemeen als veilig wordt beschouwd, kan het bij sommige mensen bijwerkingen veroorzaken. Deze kunnen onder andere omvatten: droge mond, verminderde eetlust, vermoeidheid, en interacties met andere medicijnen[^10^]. Het is altijd het beste om met een zorgverlener te overleggen voordat u met een nieuwe supplement of medicatie begint.

4. Hoe kies ik een kwaliteit CBD product?

Zoek naar bedrijven die transparant zijn over hun bron van hennep, hun productiemethoden, en de resultaten van hun laboratoriumtests. Het is ook een goed idee om te kijken naar beoordelingen en ervaringen van andere klanten[^12^].

5. Is CBD legaal?

De juridische status van CBD varieert afhankelijk van waar je woont. In veel landen en staten is CBD legaal, maar het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de specifieke regelgeving in je eigen regio[^13^][^14^].

6. Hoe gebruik ik CBD voor verslavingsherstel?

Er zijn verschillende vormen van CBD beschikbaar, waaronder oliën, tincturen, eetbare producten, en capsules. Het is belangrijk om te beginnen met een lage dosis en deze geleidelijk te verhogen, terwijl u nauwlettend in de gaten houdt hoe uw lichaam reageert[^11^].

7. Kan CBD worden gebruikt naast traditionele verslavingsbehandelingen?

Er is enig bewijs dat suggereert dat CBD kan worden gebruikt als een aanvullende behandeling naast traditionele verslavingsbehandelingen zoals medicatie en counseling[^6^]. Echter, omdat elke persoon en elke verslaving uniek is, is het belangrijk om dit met een zorgverlener te bespreken.

Bronnen:

 1. Hurd, Y. L., Yoon, M., Manini, A. F., Hernandez, S., Olmedo, R., Ostman, M., & Jutras-Aswad, D. (2019). Cannabidiol (CBD) Reduces Craving and Anxiety in Individuals With Heroin Use Disorder: A Double-Blind Randomized Placebo-Controlled Trial. The American Journal of Psychiatry, 176(11), 911-922. doi:10.1176/appi.ajp.2019.18101191 [^2^]

 2. Ren, Y., Whittard, J., Higuera-Matas, A., Morris, C. V., & Hurd, Y. L. (2009). Cannabidiol, a nonpsychotropic component of cannabis, inhibits cue-induced heroin seeking and normalizes discrete mesolimbic neuronal disturbances. Journal of Neuroscience, 29(47), 14764-14769. doi:10.1523/JNEUROSCI.4291-09.2009 [^1^]

 3. Blessing, E. M., Steenkamp, M. M., Manzanares, J., & Marmar, C. R. (2015). Cannabidiol as a Potential Treatment for Anxiety Disorders. Neurotherapeutics, 12(4), 825-836. doi:10.1007/s13311-015-0387-1 [^3^]

 4. Hurd, Y. L., Yoon, M., Manini, A. F., Hernandez, S., Olmedo, R., Ostman, M., & Jutras-Aswad, D. (2019). Cannabidiol for the Reduction of Cue-Induced Craving and Anxiety in Drug-Abstinent Individuals With Heroin Use Disorder: A Double-Blind Randomized Placebo-Controlled Trial. The American Journal of Psychiatry, 176(11), 911-922. doi:10.1176/appi.ajp.2019.18101191

 5. Blessing, E. M., Steenkamp, M. M., Manzanares, J., & Marmar, C. R. (2015). Cannabidiol as a Potential Treatment for Anxiety Disorders. Neurotherapeutics, 12(4), 825-836. doi:10.1007/s13311-015-0387-1

 6. Hurd, Y. L., Yoon, M., Manini, A. F., Hernandez, S., Olmedo, R., Ostman, M., & Jutras-Aswad, D. (2019). Cannabidiol for the Reduction of Cue-Induced Craving and Anxiety in Drug-Abstinent Individuals With Heroin Use Disorder: A Double-Blind Randomized Placebo-Controlled Trial. The American Journal of Psychiatry, 176(11), 911-922. doi:10.1176/appi.ajp.2019.18101191

 7. Viudez-Martínez, A., García-Gutiérrez, M. S., Navarrón, C. M., Morales-Calero, M. I., Navarrete, F., Torres-Suárez, A. I., & Manzanares, J. (2018). Cannabidiol reduces ethanol consumption, motivation and relapse in mice. Addict Biol, 23(1), 154-164. doi:10.1111/adb.12495

 8. Hindocha, C., Freeman, T. P., Grabski

 9. Zuardi, A. W. (2008). Cannabidiol: from an inactive cannabinoid to a drug with wide spectrum of action. Revista Brasileira de Psiquiatria, 30(3), 271-280. doi:10.1590/s1516-44462008000300015

 10. Bonn-Miller, M. O., Loflin, M. J. E., Thomas, B. F., Marcu, J. P., Hyke, T., & Vandrey, R. (2017). Labeling Accuracy of Cannabidiol Extracts Sold Online. JAMA, 318(17), 1708-1709. doi:10.1001/jama.2017.11909

 11. Hudak, J. (2018). The Farm Bill, hemp legalization and the status of CBD: An explainer. Brookings Institution. Retrieved from https://www.brookings.edu/blog/fixgov/2018/12/14/the-farm-bill-hemp-and-cbd-explainer/

 12. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. (2020). Medical use of cannabis and cannabinoids: questions and answers for policymaking. Retrieved from https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/11564/EMCDDA-Medical-use-of-cannabis-and-cannabinoids-2020.pdf

 13. Pertwee, R. G. (2008). The diverse CB1 and CB2 receptor pharmacology of three plant cannabinoids: Δ9‐tetrahydrocannabinol, cannabidiol and Δ9‐tetrahydrocannabivarin. British Journal of Pharmacology, 153(2), 199-215. doi:10.1038/sj.bjp.0707442

KIFF CBD oliën maken het verschil

KIFF CBD oliën is een toonaangevend merk dat zich richt op de productie van kwalitatieve Broad Spectrum en Full Spectrum CBD oliën. Het merk biedt zowel producten met smaak als smaakvrije opties aan, en verrijkt de CBD oliën met terpenen voor een heerlijke smaak en verschillende gezondheidseffecten. Alle producten van KIFF zijn grondig getest door toonaangevende laboratoria Hanfanalytik en Arge Canna, waardoor klanten verzekerd zijn van de kwaliteit en betrouwbaarheid van de producten. KIFF staat bekend om zijn innovatieve en effectieve aanpak in de CBD olie-industrie.


Laat een reactie achter
Net Orders Checkout

Item Price Qty Total
Subtotal €0,00
Shipping
Total

Shipping Address

Shipping Methods