CBD en Hartgezondheid: Het Potentieel van Cannabidiol in Cardiovasculaire Therapieën


CBD Definitie Cannabidiol, beter bekend als CBD, is een natuurlijke stof die voorkomt in de cannabisplant. Deze bijzondere stof wordt geprezen om zijn therapeutische potentieel, vooral omdat het geen psychoactieve effecten heeft zoals THC, een andere bekende stof in cannabis.

Hartgezondheid is een cruciaal aspect van algemene welzijn. Verschillende factoren kunnen het cardiovasculaire systeem beïnvloeden, zoals levensstijl, voeding, stressniveaus, genetica en medische aandoeningen zoals hoge bloeddruk en hartziekten.

De Wetenschap van CBD en het Menselijk Lichaam

Het menselijk lichaam is een complex netwerk van interagerende systemen en functies, allemaal nauw samenwerkend om een optimale gezondheid en welzijn te behouden. Een van deze systemen, het endocannabinoïde systeem (ECS), speelt een cruciale rol in het handhaven van deze interne balans, of homeostase. Homeostase is het vermogen van het lichaam om stabiel te blijven en efficiënt te functioneren, ondanks veranderingen in de externe omgeving.

Het Endocannabinoïde Systeem

Het ECS is een uitgebreid cellulair signaleringssysteem dat in ons hele lichaam aanwezig is. Het bestaat uit een netwerk van cannabinoïde receptoren, endocannabinoïden (natuurlijk geproduceerd door ons lichaam), en enzymen die betrokken zijn bij de synthese en afbraak van deze endocannabinoïden. Het ECS is betrokken bij een breed scala aan fysiologische processen, waaronder pijnperceptie, stemmingsregulatie, slaapcyclus, immuniteitsrespons, en, wat voor onze discussie het meest relevant is, cardiovasculaire respons 1.

De twee belangrijkste cannabinoïde receptoren in het ECS zijn CB1 en CB2. CB1-receptoren zijn voornamelijk gelokaliseerd in het centrale zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg), terwijl CB2-receptoren voornamelijk in perifere weefsels en cellen van het immuunsysteem worden aangetroffen. Beide receptoren spelen een rol in de cardiovasculaire functie 2.

CBD en Hartgezondheid: Het Potentieel van Cannabidiol in Cardiovasculaire Therapieën

CBD en Cardiovasculaire Gezondheid

Hart- en vaatziekten, ook bekend als cardiovasculaire aandoeningen, zijn wereldwijd een van de belangrijkste doodsoorzaken. Deze categorie omvat aandoeningen zoals hoge bloeddruk (hypertensie), hartaanvallen (myocardinfarcten), beroertes, en verschillende soorten hartfalen, zoals congestief hartfalen. De gezondheidszorg heeft lang gezocht naar effectieve en veilige behandelingen voor deze aandoeningen, en recent onderzoek suggereert dat cannabidiol, beter bekend als CBD, een veelbelovende rol kan spelen in het ondersteunen van cardiovasculaire gezondheid.

Overzicht van Huidig Onderzoek

Er is steeds meer wetenschappelijk bewijs dat suggereert dat CBD mogelijk een positieve invloed kan hebben op de hartgezondheid. Diverse preklinische studies, uitgevoerd in laboratoria of op dieren, suggereren dat CBD mogelijk kan helpen bij het verminderen van symptomen van hartziekten, het verlagen van de bloeddruk en het beschermen van het cardiovasculaire systeem 1.

De antioxidatieve eigenschappen van CBD hebben ook veel aandacht gekregen in de wetenschappelijke gemeenschap. Oxidatieve stress, een onbalans tussen vrije radicalen en antioxidanten in het lichaam, is een belangrijke risicofactor voor vele chronische ziekten, waaronder hart- en vaatziekten. Verschillende studies suggereren dat CBD kan helpen bij het verminderen van deze oxidatieve stress, wat op zijn beurt het risico op het ontwikkelen van hartziekten kan verlagen 2.

Potentiële Effecten van CBD op de Bloeddruk

Hoge bloeddruk, of hypertensie, is een belangrijke risicofactor voor hartaanvallen, beroertes, en andere cardiovasculaire aandoeningen. Uit onderzoek blijkt dat CBD mogelijk een rol kan spelen bij het verlagen van de bloeddruk. Een studie uit 2017 toonde bijvoorbeeld aan dat een enkele dosis CBD de bloeddruk kan verlagen bij gezonde vrijwilligers, zowel in rust als in respons op stress 3.

Het exacte mechanisme waardoor CBD de bloeddruk verlaagt, is nog niet volledig begrepen. Echter, onderzoekers suggereren dat het mogelijk gerelateerd is aan de vaatverwijdende eigenschappen van CBD (het vermogen om bloedvaten te ontspannen en te verwijden), evenals de ontstekingsremmende en antioxidatieve effecten van de stof.

Potentiële Effecten van CBD op Aritmieën

Hartritmestoornissen, ook bekend als aritmieën, treden op wanneer het elektrische systeem dat de hartslag reguleert, verstoord raakt. Dit kan leiden tot een hartslag die te snel, te langzaam of onregelmatig is. Hoewel aritmieën in sommige gevallen geen ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, kunnen ze in andere gevallen leiden tot ernstige complicaties, waaronder hartaanvallen, beroertes en plotse hartdood.

Er zijn aanwijzingen dat CBD een rol kan spelen bij het beheersen van aritmieën. In een dierstudie bleek CBD bijvoorbeeld de ernst van aritmieën te verminderen bij ratten met ischemische hartziekten 4.

De mechanismen waardoor CBD mogelijk bijdraagt aan het beheer van aritmieën zijn nog niet volledig opgehelderd. Het wordt echter gedacht dat het mogelijk te maken heeft met de interactie van CBD met de cannabinoïde receptoren in het hart, die betrokken zijn bij de regulatie van het cardiovasculaire systeem.

Potentiële Effecten van CBD op Atherosclerose

Atherosclerose is een ziekte waarbij plaque zich ophoopt in de slagaders, wat kan leiden tot verharding en vernauwing van de slagaders. Dit proces kan de bloedstroom beperken en leiden tot ernstige cardiovasculaire complicaties, zoals hartaanvallen en beroertes. Ontstekingen spelen een cruciale rol bij de ontwikkeling van atherosclerose.

Er is enig bewijs dat suggereert dat CBD mogelijk kan helpen bij het bestrijden van atherosclerose. Een studie uit 2005 toonde aan dat CBD ontstekingen en de vorming van plaque in de slagaders van muizen kon verminderen 5.

Het exacte mechanisme waarop CBD atherosclerose kan verminderen, is nog niet volledig opgehelderd. Het wordt echter verondersteld dat het verband houdt met de ontstekingsremmende en antioxidatieve eigenschappen van CBD.

CBD en Beroerte

Een beroerte treedt op wanneer de bloedtoevoer naar een deel van de hersenen wordt onderbroken of sterk verminderd, waardoor de hersencellen worden beroofd van de zuurstof en voedingsstoffen die ze nodig hebben om te overleven. Dit kan leiden tot blijvende hersenschade of overlijden. Overlevers van een beroerte kunnen te maken krijgen met een breed scala aan fysieke en cognitieve beperkingen.

Onderzoek heeft aangetoond dat CBD mogelijk een neuroprotectief effect kan hebben, wat betekent dat het het zenuwstelsel kan beschermen tegen schade veroorzaakt door een beroerte. In een dierstudie bleek bijvoorbeeld dat CBD de omvang van de hersenschade verminderde bij muizen die een beroerte hadden doorgemaakt 6.

Het is belangrijk op te merken dat, hoewel deze studies veelbelovend zijn, veel ervan zijn uitgevoerd op dieren of in laboratoriumomstandigheden. Er is dus meer onderzoek nodig, met name bij mensen, om deze bevindingen te bevestigen en om te bepalen hoe CBD het beste kan worden gebruikt in de behandeling van beroertes.

Menselijke Trials en Studies over CBD en Hartgezondheid

Hoewel veel van het onderzoek naar CBD en hartgezondheid is uitgevoerd in laboratoria of op dieren, zijn er ook enkele menselijke studies uitgevoerd. Deze studies hebben over het algemeen positieve resultaten laten zien, hoewel het belangrijk is op te merken dat meer onderzoek nodig is om deze bevindingen te bevestigen.

In een dubbelblinde, gerandomiseerde, placebogecontroleerde studie uit 2017 bijvoorbeeld, werd aangetoond dat een enkele dosis CBD de bloeddruk verlaagde bij gezonde vrijwilligers 3. In een andere studie, die in 2019 werd gepubliceerd, werd een mogelijke therapeutische rol van CBD bij het verminderen van de angst en het verbeteren van de slaap aangetoond, wat indirect ook de hartgezondheid zou kunnen bevorderen 7.

Ondanks deze positieve bevindingen, zijn er enkele beperkingen van het huidige menselijke onderzoek naar CBD en hartgezondheid. Veel van de studies zijn uitgevoerd met kleine steekproeven, en er is een grote variatie in de gebruikte doseringen en toedieningsmethoden van CBD. Bovendien hebben de meeste studies gekeken naar de kortetermijneffecten van CBD, en er is weinig bekend over de langetermijneffecten van het gebruik van deze stof.

Huidige Lopende Menselijke Trials

Er zijn momenteel verschillende klinische studies gaande die de veiligheid en werkzaamheid van CBD bij hartpatiënten onderzoeken. Deze studies onderzoeken onder meer of CBD hartaritmie kan helpen beheersen, of CBD veilig is voor hartpatiënten en of CBD olie de slagaders kan reinigen. Deze lopende studies beloven een beter inzicht te geven in de mogelijke rol van CBD bij het bevorderen van de hartgezondheid.

Het Belang van Menselijke Trials om Claims te Onderbouwen

Hoewel de resultaten van preklinische studies veelbelovend zijn, is het cruciaal om de bevindingen te valideren met goed ontworpen klinische trials bij mensen. Dierstudies en laboratoriumexperimenten kunnen ons waardevolle inzichten geven in de mogelijke effecten van CBD, maar ze kunnen niet altijd nauwkeurig voorspellen hoe de stof zal werken in het menselijk lichaam.

Menselijke studies zijn ook essentieel voor het bepalen van de veiligheid van CBD. Hoewel CBD over het algemeen goed wordt verdragen, zijn er enkele mogelijke bijwerkingen, waaronder vermoeidheid, diarree en veranderingen in eetlust en gewicht. Er is ook enige bezorgdheid dat CBD kan interageren met andere medicijnen, waaronder sommige hartmedicijnen. Menselijke studies zijn nodig om deze potentiële risico's volledig te begrijpen en om te bepalen welke doseringen en toedieningsmethoden het meest effectief en veilig zijn.

Kortom, er is veelbelovend bewijs dat suggereert dat CBD een positieve invloed kan hebben op de hartgezondheid, maar er is meer onderzoek nodig, met name bij mensen, om deze bevindingen te bevestigen en om te bepalen hoe CBD het beste kan worden gebruikt voor dit doel. Dit onderzoek zal essentieel zijn om te zorgen voor de veiligheid en effectiviteit van CBD voor hartgezondheid in de toekomst.

Kwaliteit en Bronnen van CBD-producten

Het Belang van Kwaliteit en Bronnen

In de groeiende wereld van cannabidiol (CBD) producten, is het cruciaal om aandacht te besteden aan de kwaliteit en bronnen van de producten die u kiest. Dit is belangrijk omdat de effectiviteit en veiligheid van CBD-producten grotendeels afhangen van de kwaliteit en zuiverheid van de gebruikte CBD.

Helaas, door het gebrek aan strikte regelgeving, zijn er producten op de markt die niet de geclaimde hoeveelheid CBD bevatten, of die vervuild zijn met ongewenste ingrediënten zoals zware metalen, pesticiden of zelfs THC, het psychoactieve bestanddeel van cannabis dat een 'high' kan veroorzaken 1.

Hoogwaardige CBD-producten kunnen consistentie bieden in de hoeveelheid CBD en andere cannabinoïden, evenals de afwezigheid van ongewenste of schadelijke ingrediënten. Dit is van essentieel belang voor degenen die CBD gebruiken voor hun hartgezondheid, omdat de effectiviteit van CBD sterk kan variëren afhankelijk van de kwaliteit van het product.

Hoe Hoogwaardige CBD-producten te Identificeren

Er zijn verschillende factoren om rekening mee te houden bij het kiezen van een CBD-product. Hier zijn enkele richtlijnen om u te helpen de beste keuze te maken:

 1. Derde Partij Testen: Kies voor producten die zijn getest door een onafhankelijk laboratorium en waarvan de resultaten beschikbaar zijn voor klanten. Deze tests kunnen bevestigen dat de hoeveelheid CBD in het product overeenkomt met wat op het etiket staat en dat het product vrij is van schadelijke stoffen zoals zware metalen en pesticiden.

 2. Bron van CBD: Zoek naar producten die zijn gemaakt van biologisch geteelde hennep. Hennep is een bioaccumulator, wat betekent dat het stoffen uit de bodem kan opnemen. Biologisch geteelde hennep is minder waarschijnlijk verontreinigd met pesticiden en andere schadelijke chemicaliën.

 3. Helderheid in Etikettering: Het productetiket moet duidelijke informatie bevatten over de hoeveelheid CBD in het product, de voorgestelde dosering en de ingrediënten. Vermijd producten die vage of misleidende claims maken.

 4. Type CBD: Er zijn drie hoofdtypen CBD-producten: Full Spectrum, Broad Spectrum en CBD Isolate. Full Spectrum producten bevatten alle cannabinoïden die van nature in de hennepplant voorkomen, inclusief sporen van THC. Broad Spectrum producten bevatten een reeks cannabinoïden, maar geen THC. CBD Isolate bevat alleen CBD. Sommige onderzoeken suggereren dat Full en Broad Spectrum producten effectiever kunnen zijn vanwege het 'entourage-effect', waarbij de verschillende cannabinoïden synergetisch werken 2.

Hoe CBD te Gebruiken voor Hartgezondheid

Verschillende Vormen van CBD (Oliën, Capsules, etc.)

CBD is beschikbaar in een breed scala aan producten en vormen. De keuze voor een bepaalde vorm hangt af van uw individuele voorkeuren, de gewenste effecten en de gebruikssituatie. Hier zijn de meest voorkomende vormen van CBD-producten:

 1. CBD Oliën en Tincturen: Dit zijn de meest populaire vormen van CBD-producten. Ze zijn gemakkelijk te gebruiken, doseren nauwkeurig en de effecten kunnen snel worden gevoeld. Ze kunnen oraal worden ingenomen, onder de tong worden geplaatst voor sublinguale opname, of worden toegevoegd aan voedsel en dranken. Onderzoek suggereert dat CBD-olie kan helpen de bloeddruk te verlagen, wat gunstig kan zijn voor de hartgezondheid 3.
 1. CBD Capsules en Eetwaren: Deze vormen van CBD zijn handig en discreet, en ze elimineren de soms onaangename smaak van CBD-olie. Ze hebben echter een langzamere opname omdat ze door het spijsverteringsstelsel moeten worden verwerkt.

 2. CBD Topicals: CBD wordt ook vaak gevonden in topische producten zoals crèmes, balsems en lotions. Hoewel deze producten voornamelijk worden gebruikt voor lokale pijn en ontstekingen, suggereren sommige onderzoeken dat topisch aangebrachte CBD door de huid kan worden opgenomen en systemische effecten kan hebben 4.

Het is belangrijk op te merken dat, hoewel er veelbelovend onderzoek is naar de voordelen van CBD voor hartgezondheid, het gebruik van CBD-producten moet worden besproken met een arts, vooral als u al medicijnen gebruikt voor hartziekten. Er is nog steeds onderzoek nodig om de volledige impact van CBD op de cardiovasculaire gezondheid en de optimale dosering voor dit gebruik te begrijpen. Ook moet worden opgemerkt dat terwijl CBD over het algemeen als veilig wordt beschouwd, het bijwerkingen kan hebben zoals droge mond, vermoeidheid, en veranderingen in eetlust of gewicht.

Wij bieden een breed scala aan CBD oliën, met onze drie populairste smaken: Watermeloen, Berry Gelato en Bubble Gum.

Potentiële Bijwerkingen en Risico's van CBD

Vaak Voorkomende Bijwerkingen

Hoewel CBD over het algemeen als veilig wordt beschouwd voor menselijk gebruik, zijn er nog steeds mogelijke bijwerkingen die kunnen optreden. Het is belangrijk om op te merken dat niet iedereen deze bijwerkingen zal ervaren, en voor degenen die dat wel doen, zijn ze vaak mild en tijdelijk.

Enkele van de meest voorkomende bijwerkingen zijn:

 1. Droge Mond: Ook bekend als "katoenen mond," dit is een veel voorkomend effect van veel cannabinoïden. Een studie uit 2006 suggereert dat cannabinoïden kunnen interfereren met de speekselproductie, waardoor een oncomfortabel droog gevoel in de mond ontstaat 1.
 1. Vermoeidheid: Sommige gebruikers melden gevoelens van vermoeidheid of slaperigheid na het gebruik van CBD. Dit kan te wijten zijn aan de ontspannende eigenschappen van de verbinding.

 2. Veranderingen in Eetlust of Gewicht: CBD kan de eetlust beïnvloeden, en sommige gebruikers melden veranderingen in hun gewicht na regelmatig gebruik.

Interacties met Andere Medicijnen

CBD kan interageren met andere medicijnen, een fenomeen dat gedeeltelijk wordt toegeschreven aan zijn interactie met cytochroom P450 enzymen in de lever, die veel medicijnen metaboliseren. Hierdoor kan CBD de manier waarop het lichaam andere medicijnen verwerkt veranderen, wat kan leiden tot hogere of lagere niveaus van deze geneesmiddelen in uw systeem 2.

Daarom is het van cruciaal belang dat als u op dit moment andere medicijnen gebruikt, u eerst met een zorgverlener praat voordat u CBD begint te gebruiken.

Belang van Overleg met een Zorgverlener

Vanwege mogelijke interacties met andere medicijnen, evenals de mogelijke bijwerkingen van CBD, is het van cruciaal belang om met een zorgverlener te praten voordat u CBD begint te gebruiken. Dit is vooral belangrijk als u medicatie gebruikt voor hart-gerelateerde aandoeningen. Een zorgverlener kan helpen bepalen of CBD geschikt is voor u, en in welke dosering.

Hoewel CBD veelbelovend is, is het geen vervanging voor traditionele medische behandelingen. Het moet worden gezien als een aanvullende therapie, die kan worden gebruikt in combinatie met andere behandelingen en leefstijlaanpassingen.

De Toekomst van CBD en Hartgezondheid

Lopend Onderzoek

Er zijn momenteel veelbelovende onderzoeken gaande naar de mogelijke voordelen van CBD voor hartgezondheid. Er is een groeiend aantal preklinische en klinische studies die de effecten van CBD op verschillende aspecten van cardiovasculaire gezondheid onderzoeken, waaronder bloeddruk, aritmieën, atherosclerose en ischemie/reperfusie schade 3.

Potentiële Toekomstige Toepassingen

Gezien de veelbelovende onderzoeksresultaten tot nu toe, kunnen we voorzichtig optimistisch zijn over de toekomstige rol van CBD in hartgezondheidstherapieën. Naarmate ons begrip van het endocannabinoïde systeem groeit, zullen we waarschijnlijk nieuwe manieren ontdekken waarop CBD kan worden gebruikt om hartziekten te voorkomen en te behandelen.

Het is opwindend om te overwegen dat CBD ooit zou kunnen worden gebruikt als een natuurlijke, niet-toxische therapie voor een reeks van cardiovasculaire aandoeningen, waaronder hoge bloeddruk, hartfalen, en atherosclerose.

Conclusie

Recapitulatie van de Potentiële Voordelen van CBD voor Hartgezondheid

Naarmate de wetenschap de vele manieren begint te ontrafelen waarop CBD kan bijdragen aan hartgezondheid, wordt het steeds duidelijker dat deze natuurlijke verbinding een krachtige bondgenoot kan zijn in de strijd tegen hartziekten. Van het verlagen van de bloeddruk tot het beschermen tegen hartinfarcten, de mogelijke voordelen van CBD zijn indrukwekkend en veelbelovend.

Het is opwindend om te overwegen dat CBD, in combinatie met een gezonde levensstijl en traditionele medische behandelingen, een belangrijke rol zou kunnen spelen bij het bevorderen van cardiovasculaire gezondheid en het voorkomen van hartziekten.

Oproep tot Verder Onderzoek

Hoewel het bewijs voor CBD's hart-gezondheidsvoordelen groeit, is er nog steeds veel te leren. Het is van cruciaal belang dat we blijven investeren in grondig, goed ontworpen onderzoek om onze kennis over CBD en hartgezondheid verder uit te breiden.

Er zijn nog steeds veel vragen die moeten worden beantwoord, waaronder hoe CBD precies werkt in het lichaam, de beste doseringen voor specifieke aandoeningen, en de langetermijneffecten van regelmatig gebruik. Door voortdurend te streven naar een beter begrip van deze en andere kwesties, kunnen we hopen de volledige therapeutische potentie van CBD te ontsluiten.

Het Belang van Kwaliteit en Bronnen bij het Kiezen van CBD-producten

Tot slot, bij het overwegen van CBD voor hartgezondheid, is het essentieel om te onthouden dat niet alle CBD-producten gelijk zijn gemaakt. De kwaliteit en bron van de CBD kan een grote invloed hebben op de effectiviteit van het product.

Daarom is het van cruciaal belang om altijd hoogwaardige CBD-producten te kiezen die zijn getest en betrouwbaar zijn. Zorg ervoor dat u producten kiest die zijn getest door een derde partij, zijn gemaakt van biologisch geteelde hennep, en hebben duidelijke etikettering en doseringsinformatie.

Door uw due diligence te doen bij het kiezen van een product, kunt u er zeker van zijn dat u de beste kans hebt om de mogelijke voordelen van CBD te ervaren.

Veelgestelde Vragen

1. Wat is CBD en hoe werkt het in het lichaam? CBD, of cannabidiol, is een natuurlijke verbinding die voorkomt in hennep. Het werkt in het lichaam door te interageren met het endocannabinoïde systeem (ECS), een complex netwerk van receptoren dat een rol speelt bij het reguleren van vele fysiologische processen, waaronder pijn, stemming, slaap, en cardiovasculaire respons.

2. Hoe kan CBD bijdragen aan hartgezondheid? Recent onderzoek suggereert dat CBD kan helpen bij het reguleren van de bloeddruk, het verminderen van ontstekingen, en het bestrijden van atherosclerose, een aandoening die leidt tot verharding en vernauwing van de slagaders. Het is ook aangetoond dat CBD een potentieel beschermend effect heeft tegen hartinfarcten en andere vormen van hartziekten.

3. Kan ik CBD gebruiken als ik al hartmedicatie gebruik? Het is belangrijk om uw zorgverlener te raadplegen voordat u CBD begint te gebruiken, vooral als u al medicijnen gebruikt, inclusief hartmedicatie. Hoewel CBD over het algemeen als veilig wordt beschouwd, kan het interageren met bepaalde medicijnen, wat mogelijk ongewenste bijwerkingen kan veroorzaken.

4. Hoe kies ik een hoogwaardig CBD-product? Bij het kiezen van een CBD-product is het belangrijk om te zoeken naar producten die zijn getest door een derde partij, zijn gemaakt van biologisch geteelde hennep, en duidelijke etikettering en doseringsinformatie hebben. Het is ook nuttig om reviews en beoordelingen van andere gebruikers te lezen om een idee te krijgen van de effectiviteit en betrouwbaarheid van het product.

5. Zijn er bijwerkingen van het gebruik van CBD? Hoewel CBD over het algemeen goed wordt verdragen, kunnen sommige mensen bijwerkingen ervaren, zoals droge mond, vermoeidheid, en veranderingen in eetlust of gewicht. Het is ook mogelijk dat CBD interactie kan hebben met andere medicijnen, dus het is belangrijk om uw zorgverlener te raadplegen voordat u CBD gaat gebruiken.

6. Wat is de beste manier om CBD te gebruiken voor hartgezondheid? Er zijn veel verschillende manieren om CBD te gebruiken, waaronder oliën, capsules, gummies, en topicals. Het is belangrijk om te experimenteren en te vinden wat het beste voor u werkt. Over het algemeen wordt CBD olie onder de tong aangebracht voor de beste absorptie, maar andere vormen kunnen ook effectief zijn. Het is altijd belangrijk om de doseringsaanbevelingen op de verpakking van het product te volgen.

7. Wat is de toekomst van CBD en hartgezondheid? Er is veelbelovend onderzoek gaande naar de mogelijke voordelen van CBD voor hartgezondheid. Met meer studies in de pijplijn, hopen we binnenkort nog meer te leren over de therapeutische potentie van CBD voor cardiovasculaire aandoeningen. Het is echter belangrijk om te onthouden dat, hoewel de vroege resultaten bemoedigend zijn, er nog steeds veel te leren valt.


Referenties:
 

  1. Stanley, C. P., Hind, W. H., & O'Sullivan, S. E. (2013). Is the cardiovascular system a therapeutic target for cannabidiol? British Journal of Clinical Pharmacology, 75(2), 313–322. DOI: 10.1111/j.1365-2125.2012.04351.x

  2. Durst, R., Danenberg, H., Gallily, R., Mechoulam, R., Meir, K., Grad, E., Beeri, R., Pugatsch, T., Tarsish, E., & Lotan, C. (2007). Cannabidiol, a nonpsychoactive Cannabis constituent, protects against myocardial ischemic reperfusion injury. American Journal of Physiology. Heart and Circulatory Physiology, 293(6), H3602–H3607. DOI: 10.1152/ajpheart.00098.2007

  3. Jadoon, K. A., Tan, G. D., & O'Sullivan, S. E. (2017). A single dose of cannabidiol reduces blood pressure in healthy volunteers in a randomized crossover study. JCI Insight, 2(12). DOI: 10.1172/jci.insight.93760 2

  4. Walsh, S. K., Hepburn, C. Y., Kane, K. A., & Wainwright, C. L. (2010). Acute administration of cannabidiol in vivo suppresses ischaemia-induced cardiac arrhythmias and reduces infarct size when given at reperfusion. British Journal of Pharmacology, 160(5), 1234–1242. DOI: 10.1111/j.1476-5381.2010.00755.x

  5. Steffens, S., Veillard, N. R., Arnaud, C., Pelli, G., Burger, F., Staub, C., Karsak, M., Zimmer, A., Frossard, J. L., & Mach, F. (2005). Low dose oral cannabinoid therapy reduces progression of atherosclerosis in mice. Nature, 434(7034), 782–786. DOI: 10.1038/nature03389

  6. England, T. J., Hind, W. H., Rasid, N. A., & O'Sullivan, S. E. (2015). Cannabinoids in experimental stroke: a systematic review and meta-analysis. Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism, 35(3), 348–358. DOI: 10.1038/jcbfm.2014.218

  7. Shannon, S., Lewis, N., Lee, H., & Hughes, S. (2019). Cannabidiol in Anxiety and Sleep: A Large Case Series. The Permanente Journal, 23, 18–041. DOI: 10.7812/TPP/18-041

  8. Bonn-Miller, M. O., Loflin, M. J., Thomas, B. F., Marcu, J. P., Hyke, T., & Vandrey, R. (2017). Labeling Accuracy of Cannabidiol Extracts Sold Online. JAMA, 318(17), 1708–1709. DOI: 10.1001/jama.2017.11909

  9. Russo, E. B. (2011). Taming THC: potential cannabis synergy and phytocannabinoid-terpenoid entourage effects. British Journal of Pharmacology, 163(7), 1344–1364. DOI: 10.1111/j.1476-5381.2011.01238.x

  10. Jadoon, K. A., Tan, G. D., & O'Sullivan, S. E. (2017). A single dose of cannabidiol reduces blood pressure in healthy volunteers in a randomized crossover study. JCI Insight, 2(12). DOI: 10.1172/jci.insight.93760

  11. Millar, S. A., Stone, N. L., Yates, A. S., & O'Sullivan, S. E. (2018). A Systematic Review on the Pharmacokinetics of Cannabidiol in Humans. Frontiers in Pharmacology, 9, 1365. DOI: 10.3389/fphar.2018.01365

  12. Prestifilippo JP, Fernández-Solari J, de la Cal C, et al. (2006). Inhibition of salivary secretion by activation of cannabinoid receptors. Experimental Biology and Medicine. 231(8):1421-1429. DOI: 10.1177/153537020623100812
  13. Brown JD, Winterstein AG. (2019). Potential Adverse Drug Events and Drug–Drug Interactions with Medical and Consumer Cannabidiol (CBD) Use. Journal of Clinical Medicine. 8(7):989. DOI: 10.3390/jcm8070989
  14. Stanley CP, Hind WH, O’Sullivan SE. (2013). Is the cardiovascular system a therapeutic target for cannabidiol? British Journal of Clinical Pharmacology. 75(2):313-322. DOI: 10.1111/j.1365-2125.2012.04351.x

KIFF CBD oliën maken het verschil

KIFF CBD oliën is een toonaangevend merk dat zich richt op de productie van kwalitatieve Broad Spectrum en Full Spectrum CBD oliën. Het merk biedt zowel producten met smaak als smaakvrije opties aan, en verrijkt de CBD oliën met terpenen voor een heerlijke smaak en verschillende gezondheidseffecten. Alle producten van KIFF zijn grondig getest door toonaangevende laboratoria Hanfanalytik en Arge Canna, waardoor klanten verzekerd zijn van de kwaliteit en betrouwbaarheid van de producten. KIFF staat bekend om zijn innovatieve en effectieve aanpak in de CBD olie-industrie.


Laat een reactie achter
Net Orders Checkout

Item Price Qty Total
Subtotal €0,00
Shipping
Total

Shipping Address

Shipping Methods